År 2020: Digitalisering för livet

År 2020 kommer framgång identifieras genom transformationen till digitaliserade företag. För att väga upp kostnaden behöver man även ta andelar av den digitaliserade marknaden. Transformationen kräver också att företaget lyckas skapa en bra omgivning för innovativ utveckling. Chefer behöver vara redo att ta risker, leda digitala strategier, samt skapa ny kapacitet och nya sätt att engagera kunder och medarbetare. Det är också viktigt att bygga sin företagskultur på öppenhet, mångfald och förtroende.

I framtiden guidas den här typen av utveckling genom Enterprise Information Management. EIM innebär olika åtgärder och aktiviteter som optimerar företagets verksamhet, informationsstruktur och mål för den framtida digitaliseringen.

Transformationsledarskap

Många chefer behöver utveckla sin förmåga att driva digital transformation, vilket vi redan belyst i ett tidigare inlägg om digitalisering. Ledarens roll är att motivera sina kollegor och skapa en enhetlig vision som leder till en tydlig digital strategi. Genomföringen av strategin sker lättast i samspel med engagerade kunder, medarbetare och leverantörer. Därför är det viktigt att skapa en framgångskultur kring digitaliseringen!

Bygg ny kapacitet

Framtidens digitaliserade företag ska attrahera och bygga kapacitet genom att ena personer med unika talanger och hjälpa dem samarbeta. Organisationer kommer behöva produktiva medarbetare med avancerade färdigheter och egna kontaktnät. Med detta menar vi att medarbetare även ska kunna utveckla sina förmågor och driva affärer på fler sätt än tidigare.

Ett annat sätt att öka kapacitet är att skapa och bevara en kultur som värderar nationell mångfald, professionell utveckling och CSR. Det skapar förutsättningar att anknyta till fler målgrupper på ett personligt plan. Redan nu finns det förutsättningar på vissa företag för att adaptera dessa värderingar i sin verksamhet. LEGO som vi tidigare skrivit om är ett bra exempel på effektiv användning av ”mångfald” inställning. Deras produkter tar nu mer socialt ansvar och har inspirerat fler att bygga med dem.

Closeup image of hands of businesspeople on top of each other as symbol of their partnership

Omvärdera era processer

I ett digitalt företag blir verksamheten anpassad för att främja kundorienterade processer. Om vi återvänder till begreppet EIM kan vi titta på hur man kan optimera informationsflödet mellan kund och företag. Då kan vi t.ex. skapa nya processer för att ge kundservice utan fastanställda IT-utvecklare eller speciella kunskaper i datorvetenskap. Shared Services kan knyta ihop behov och resurser snabbt och effektivt så länge designen är av hög kvalitet.

Nya modeller för engagemang

Kollaborativa EIM-lösningar främjar utbyte av idéer och kunskaper. För att transformeras på riktigt och bli digitaliserade behöver företagen skapa digitala utrymmen för att engagera alla intressenter. Om medarbetarna är motiverade, medvetna och delar ledningens vision resulterar det i mindre förändringsmotstånd. Nya former av engagemang och sociala nätverk leder till nya idéer, möjligheter och lösningar. Digitala medier kan spela en stor roll i förändringsarbetet om man använder dem rätt.

macbook-606763_1280

Formge försörjningskedjan i molnet

Affärsledare behöver samarbeta för att integrera system och främja medverkan i framtidens affärsnätverk. Lämpliga teknologier och processer för detta baseras ofta på molnplattformar, mobilitet och the Internet of Things (ioT). Digital kontakt med leverantörer hjälper företag att outsourca vissa komponenter och tjänster på säkert och effektivt sätt. Kollaborativa verktyg används för att kunna hantera översynen av kvaliteten på denna nivå. Då kan alla parter dela och utbyta säker information och koordinera sina arbetssätt och processer med fler företag. Det här är någonting vi lyckats göra med CIRO Connections.

Implementera din egen EIM-strategi

EIM hjälper dig att ena alla ansträngningar under en gemensam vision och en struktur som gynnar alla intressenter. För att börja implementera EIM i en strategi är det bra att analysera företagets informationsläge:

  • Fragmentation: Hur många lösa processer och arkiv är frikopplade från varandra?
  • Hastighet: Vilka informationsprocesser accelererar och vilka har ett sådant behov?
  • Form: Vilket typ av media, dokument och diskussioner är mest betydande för er?
  • Volym: Hur mycket information handlar det om? Hur mycket ska den få variera?
  • Säkerhet: Vilka potentiella informationssäkerhetsrisker finns det i organisationen?
  • Styrning: Hur säkerställer du att alla digitala aktiviteter koordineras enligt visionen?
  • Efterlevnad: Vilka legala krav och avtal måste ni åta er att efterfölja inom industrin?

EIMs kärnteknologier inkluderar business process management, content management, samt user experience, informationsutbyte och upptäckt.

Många företag accepterar entreprenörsinställningar och använder dem för att kommunicera och samarbeta kring digitala aktiviteter och operationer. Förändringsledare bör vara flexibla och inte bara driva tekniska innovationer, de behöver också ändra visioner och attityder.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s