Case: Så använder kunderna CIRO

Idag kan vi berätta om olika kunder och situationer där CIRO spelat en stor roll. Vi vill ge dig insikt i olika typer av vardagsproblem som kan mildras med digitalisering och bra ledarskap! CIRO började som ett verktyg för processhantering och ledningssystem. En kund som jobbat mycket med detta i CIRO är Uppsala Kommun och deras avdelning Teknik och Service. Tillsammans har deras processer och rutiner beskrivits så att de kan användas som mallar. De har ett stort antal styrande dokument och mallar att hålla reda på. Med hjälp av den nya revisionshistoriken i CIRO kunde vi minska antalet spridda revisionskopior med ungefär 75 procent. Därmed garanterades även att användarna alltid får se rätt revision varje gång!

ToS

Den absolut viktigaste aspekten av CIRO har varit att kunna gå från pärm till skärm.

Fortsätt läsa Case: Så använder kunderna CIRO

År 2020: Digitalisering för livet

År 2020 kommer framgång identifieras genom transformationen till digitaliserade företag. För att väga upp kostnaden behöver man även ta andelar av den digitaliserade marknaden. Transformationen kräver också att företaget lyckas skapa en bra omgivning för innovativ utveckling. Chefer behöver vara redo att ta risker, leda digitala strategier, samt skapa ny kapacitet och nya sätt att engagera kunder och medarbetare. Det är också viktigt att bygga sin företagskultur på öppenhet, mångfald och förtroende.

I framtiden guidas den här typen av utveckling genom Enterprise Information Management. EIM innebär olika åtgärder och aktiviteter som optimerar företagets verksamhet, informationsstruktur och mål för den framtida digitaliseringen.

Transformationsledarskap

Fortsätt läsa År 2020: Digitalisering för livet

Social Media i förändringsarbete

Nya teknologier, nya villkor, omorganisation och andra förändringar kan väcka panik hos medarbetare på organisationen. Förändringar tar människor från deras ”comfort zone” och därför är förändringsmotstånd oundvikligt. ”Lugn, bara lugn” vill kommunikatören säga till medarbetarna på företaget, men top-down-kommunikationen hjälper inte på alla plan.

Nu pratar man mycket om sociala medier som ett instrument för marknadsföring och kontakt med kunder, men social medier som ett verktyg för Change Management har inte slagit igenom än. Varför är det så? Är det för att det ger medarbetarna för mycket makt?

Kanalisera engagemanget hos medarbetarna 

Fortsätt läsa Social Media i förändringsarbete

Framtidens chefer digitaliserar

Nyligen avslöjade Hyper Islands VD Johanna Frelin att skolan nu satsar på en ny utbildning i digitalisering för chefer. Bakgrunden är att hon sett att många konsumenter konverterat till digitala tjänster och att de nu förväntar sig att företagen speglar dessa behov. Tyvärr finns digitaliseringen och kompetensen oftast bara längre ned i organisationen, istället för att strategiskt stödjas i ledningens vision. Vi behöver en bättre samsyn för att hänga med!

Johanna Frelin fortsätter med att uttrycka sitt stöd för mer progressiva avdelningar inom Svenska organisationer, som sysslar med strategisk digitalisering och styrning. Nya agila arbetssätt och digitala affärsmöjligheter ingår bland annat i deras nya kurspaket. Hon säger också att ett arbete med modernt ”intraprenörskap” inom stora, gamla organisationer kan hjälpa dem att konkurrera med nya och snabbfotade entreprenörer på marknaden.

Se hela klippet här:

Fortsätt läsa Framtidens chefer digitaliserar

Vårt recept för en bättre hemsida

En webbsida för ett företag är som en virtuell flygplats för eran kommunikation. Den blir grunden som samlar ihop företagets budskap, tjänster och produkter för dina besökare. Hemsidans struktur ska även guida dem till rätt information. Den blir samtidigt ett visitkort, samt ett instrument för kontakt som snabbt kan skapa ett bestående intryck hos publiken.

Många bra företag och organisationer har fortfarande gamla webbsidor med tråkig design, obekväm navigation och långa texter. Varför är det så? Kanske tror man fortfarande att det är svårt att bygga en modern och snygg webbsida. Eller så är man rädd att medarbetare och befintliga kunder är negativa till förändringar i sig. Var man ska börja är också en svår fråga.

how-difficult-to-design-user-experience

Webbdesign handlar om vem som får göra tankearbetet. Blir det designteamet, eller användarna?

Fortsätt läsa Vårt recept för en bättre hemsida

Framgång, ledning och system

Vad är ett ledningssystem?

Kort sagt så är ett ledningssystem en modell som ser till att verksamhetens rutiner och beslutsvägar följs. Det viktigaste i ledningssystemet är att människorna i organisationen använder och reviderar de styrande dokument och arbetsbeskrivningar som tagits fram. Men ledningssystemet ska också visa vilka resurser och material som ingår i verksamheten, samt illustrera hur processerna interagerar och följs upp. Läs mer om ledningssystem…

Beskrivningen av ledningssystemet i text, bild eller film beskriver hur organisationen borde fungera på bästa sätt. Men små avvikelser från denna vision sker ändå dagligen. En mer realistisk föreställning om organisationens ledningssystem är att medarbetarna ska kunna följa rutinerna och förstå kvalitetsmålen. En väg till detta är digitalisering och delaktighet!

Fortsätt läsa Framgång, ledning och system