Blogg

”The Whole Product – tänket” – viktigt för oss!

..och för Er.

Vår produkt Ciro Connections , ett verksamhetsledningssystem helt webbaserat är centrum, navet för ledning och styrning – ”The Generic Product”.

Vi kastar inte ut vår produkt Ciro på marknaden i hopp om att skapa stora volymer i försäljningen. Vi är mycket noggranna med att lösa hela problemet för våra kunder och finna anledningen till att köpa Ciro av oss ”The Compelling reason to Buy”.

Det är Geoffrey Moore som i succebooken ”Crossing the Chasm” pekar på den mycket stora betydelsen av att förstå konceptet ”The Whole Product”.  https://en.wikipedia.org/wiki/Whole_product

Vi som jobbar med Ciro Connections ®, vi som levererar innovativa nya angreppsätt i utvecklingen, i förändringsarbetet måste kunna förstå kundens hela lösning i förändringsarbetet.

Vi eftersträvar en helhetslösning till kunden med tyngdpunkt på Change Managementment, Quality Management. Vi bygger in Er kunskap och vår kunskap i ett effektivt lättanvänt ledningssystem.

 

 

Överlever du Appokalypsen?

Idag har vi vant oss vid att kunna lösa våra behov genom simpla appar och betygssystem. Svenskarna är en av de mest aktiva grupperna och laddar i snitt ned 5,5 appar per månad. Inkluderat i många appar är kraven på tillgång till dina telefonkontakter, GPS-positioner eller fotoalbum. Allt detta är många av oss redo att offra för ett gratis provperiod, sålänge appens leverantör har 4 stjärnor eller mer. Men vad händer när man installerar fler och fler appar? Blir det så att vi får bättre överblick, eller målar vi in oss i ett hörn med enkelhetens lockelse?

Dagens konkurrens och användarmönster har i viss mån lett till att appar föredras istället för mobila webbsidor. Att vara bra på något specifikt ger en simplare design och mer uthållig uppmärksamhet hos nya användare. Appar svarar direkt när du trycker, medan webbsidor måste laddas om för nästan varje klick du gör. Appar köar dina val och skickar dem senare, istället för att krascha när du åker genom en tunnel. Användarens tid och tålamod styr här. Men med varje app blir telefonminnet mer fullt och stökigt, samt att batteritiden blir kortare.

appvsweb

Med appkonkurrensen följer kanske också en viss motvilja till samarbete mellan produkter. De enda API:er som får genomslag är från företag som man inte riktigt klarar sig utan idag. Det handlar om sociala plugins som Facebook, Twitter och Pintrest, samt väderdata och positionering via Google Maps. Men trots det har Google svårt att spåra vad användare gör inuti sina appar, jämfört med om de surfade i mobilbrowsern. Det är även svårt för företag att få en överblick av anställdas olika produktivitetsappar om de inte är utvecklade in-house.

Det här kan leda till att vi tvingar företag att uppfinna hjulet om och om igen. Dessutom riskerar vi en brist på tillgängliga utvecklare och ett överflöd av liknande appar där bara ett fåtal blir kommersiella. En framsynthet kring sammankopplingen av små appar betonas i videon ovan. Det ställer bland annat krav på hur öppna företag är med API:er, samt krav på möjligheterna att gömma web 3.0 i syftesanpassade appläsare, istället för t.ex. Chrome. Genom att lösa det såhär kan man smartare använda cache-element och spara bandbredd.

appvsweb

Jag kommer osökt att tänka på hur Steam och Valve fungerar idag. Du kör via en anpassad webbläsare (app eller installerad mjukvara) för att mer responsivt interagera med någonting som egentligen är på webben. Den datan är inte låst i appen, utan du kan läsa in din Steam-data till andra plattformar och utöka din upplevelse genom nya services som t.ex. Claimony. Appen kan samla data som andra browsers inte tänker på, samt köa interaktioner och presentera analyser offline. Du kanske har en jobbrowser, en social browser och en för underhållning. Var och en vet vad du föredrar och gömmer undan distraktioner från dig.

quote-Stan-Getz-life-is-too-full-of-distractions-nowadays-179007_1

Jag tror att det kanske är handlingsbegränsningen i en app som är magin. Att du indirekt vet att du bara gör en sak på ett visst ställe. Att skyddas från frestelsen av ”en till relaterad länk” som en webbläsare med över 100 bokmärken kan innebära. Kroppen fungerar redan bättre när vi fördelar aktiviteter i olika rum. Du slappnar av bättre i sovrummet om du inte arbetar där, du jobbar bättre på kontoret om du inte kommer åt sociala medier. Du slipper tänka på de potentiella möjligheter som ligger utanför det som du vill kunna fokusera på i stunden.

activitybased

Det är bland annat därför vi tittar på hur vi kan få våra CIRO-användare att fokusera. Bland annat har vi möjlighet att frångå den traditionella webbinloggningen. Du kan istället öppna olika webbappar via genvägar, från ditt skrivbord eller din home screen. Vi försöker nu maximera arbetsytan och kan gömma störande bokmärkesfält och överflödiga ikoner. Det gör det lättare att navigera mellan det som är relevant för arbetet, istället för att klicka in sig på flikarna man alltid klickar upp på rasten. Out of sight, out of mind, som det brukar heta!

Native-apps-vs-Mobile-web-apps

Det vi gillar med webbappmiljön är att vi kan rulla ut uppdateringar centralt och själva se till att hårdvaran är kompatibel. Vi behöver inte vänta på att 14 IT-avdelningar ska undersöka och rulla ut mjukvara på alla deras maskiner. I framtiden tror vi att internettillgången kommer vara så konstant att offlinefunktioner inte blir lika viktiga. Det kommer säkert att uppstå fler mobiltillverkare och operativsystem att ta hänsyn till, medan webbstandarden går att hänga med i utan större problem. Webbappar är också lättare att distribuera och interagera med direkt, så de kan lösa problem fortare än en app som ska installeras först.

Vi hoppas att ni fått lära er någonting intressant idag, dela gärna era tankar! / Eric på CTO

 

Enkla tjänster toppar listorna

I en komplex värld ökar behoven för enkla tjänster. Allt ska gå snabbt att förstå, betala för och få hjälp med, var du än befinner dig. Siegel + Gale har undersökt varumärkens simplicitet under 5 år och hittat det som kännetecknar toppkonkurrenterna från 2014. Nu tipsar vi om hur vi förenklat vår UX och vem som kan hjälpa ditt företag med detta!

På undersökningens hemsida simplicityindex.com finns statistik för Sverige. Det ser ut som att listan inte bara befolkas av enkla tjänster, men också av företag som marknadsförts med videoreklam och lätt känns igen. Visste ni att Blocket.se annonserar jobb och bostäder? Företag som gör saker mer tillgängliga för kunden behöver inte ens producera något själv!

Vad är det då för områden som är viktigast att förenkla det närmaste året? Det har nyligen diskuterats på Reddit vid minst tre tillfällen i år. Vi har plockat ut följande digitala brister!

Fortsätt läsa Enkla tjänster toppar listorna

Case: Så använder kunderna CIRO

Idag kan vi berätta om olika kunder och situationer där CIRO spelat en stor roll. Vi vill ge dig insikt i olika typer av vardagsproblem som kan mildras med digitalisering och bra ledarskap! CIRO började som ett verktyg för processhantering och ledningssystem. En kund som jobbat mycket med detta i CIRO är Uppsala Kommun och deras avdelning Teknik och Service. Tillsammans har deras processer och rutiner beskrivits så att de kan användas som mallar. De har ett stort antal styrande dokument och mallar att hålla reda på. Med hjälp av den nya revisionshistoriken i CIRO kunde vi minska antalet spridda revisionskopior med ungefär 75 procent. Därmed garanterades även att användarna alltid får se rätt revision varje gång!

ToS

Den absolut viktigaste aspekten av CIRO har varit att kunna gå från pärm till skärm.

Fortsätt läsa Case: Så använder kunderna CIRO

År 2020: Digitalisering för livet

År 2020 kommer framgång identifieras genom transformationen till digitaliserade företag. För att väga upp kostnaden behöver man även ta andelar av den digitaliserade marknaden. Transformationen kräver också att företaget lyckas skapa en bra omgivning för innovativ utveckling. Chefer behöver vara redo att ta risker, leda digitala strategier, samt skapa ny kapacitet och nya sätt att engagera kunder och medarbetare. Det är också viktigt att bygga sin företagskultur på öppenhet, mångfald och förtroende.

I framtiden guidas den här typen av utveckling genom Enterprise Information Management. EIM innebär olika åtgärder och aktiviteter som optimerar företagets verksamhet, informationsstruktur och mål för den framtida digitaliseringen.

Transformationsledarskap

Fortsätt läsa År 2020: Digitalisering för livet

LEGO: Mångfald bygger en innovativ kultur

Det är svårt att tro att LEGO nästan gick i konkurs för 10 år sedan. Vad gjorde företaget för att vända sina utmaningar till succé? Idag berättar vi om deras nyckelstrategi! Planen innebar att utöka mångfalden i olika former för att stärka kreativiteten. Samtidigt gör det innovation till en mer naturlig och organisk process på företaget. Här är fyra nyckelområden:

1. Mångfald i rekryteringen
LEGO betonade i sin vision att börja anställa personal med olika bakgrunder, för att just främja kreativitet och innovation inom organisationen. För tillfället fokuserar det danska storföretaget på jämställdhet. De har en femårsplan som går ut på att rekrytera fler kvinnor till ledningspositioner. Deras resonemang är att människor med olika kulturella bakgrunder och mentalitet bidrar till en dynamisk och innovativ arbetsmiljö. Det håller vi med om!

Fortsätt läsa LEGO: Mångfald bygger en innovativ kultur

Social Media i förändringsarbete

Nya teknologier, nya villkor, omorganisation och andra förändringar kan väcka panik hos medarbetare på organisationen. Förändringar tar människor från deras ”comfort zone” och därför är förändringsmotstånd oundvikligt. ”Lugn, bara lugn” vill kommunikatören säga till medarbetarna på företaget, men top-down-kommunikationen hjälper inte på alla plan.

Nu pratar man mycket om sociala medier som ett instrument för marknadsföring och kontakt med kunder, men social medier som ett verktyg för Change Management har inte slagit igenom än. Varför är det så? Är det för att det ger medarbetarna för mycket makt?

Kanalisera engagemanget hos medarbetarna 

Fortsätt läsa Social Media i förändringsarbete

Framtidens chefer digitaliserar

Nyligen avslöjade Hyper Islands VD Johanna Frelin att skolan nu satsar på en ny utbildning i digitalisering för chefer. Bakgrunden är att hon sett att många konsumenter konverterat till digitala tjänster och att de nu förväntar sig att företagen speglar dessa behov. Tyvärr finns digitaliseringen och kompetensen oftast bara längre ned i organisationen, istället för att strategiskt stödjas i ledningens vision. Vi behöver en bättre samsyn för att hänga med!

Johanna Frelin fortsätter med att uttrycka sitt stöd för mer progressiva avdelningar inom Svenska organisationer, som sysslar med strategisk digitalisering och styrning. Nya agila arbetssätt och digitala affärsmöjligheter ingår bland annat i deras nya kurspaket. Hon säger också att ett arbete med modernt ”intraprenörskap” inom stora, gamla organisationer kan hjälpa dem att konkurrera med nya och snabbfotade entreprenörer på marknaden.

Se hela klippet här:

Fortsätt läsa Framtidens chefer digitaliserar

Förbättringar inom utbildning

Utbildning är ett viktigt område som påverkar miljoner människor och bestämmer deras långsiktiga livskvalitet. Behovet av förändringsarbete och kvalitetsförbättringar inom utbildningssektorn har blivit mycket tydligt under sommaren. Problem inom undervisningen eller arbetsmiljön kan lätt hindra utvecklingen och utbildningens framtid i Sverige. Enligt SVT är det 427 högskoleutbildningar som står tomma i höst och riskerar att läggas ned på sikt. Det är svårt att urskilja mönster, men ca 13% av programmen är tomma varje år. Källa: SVT

Vägen till hållbarhet i undervisningen

Handelshögskolan i Stockholm siktar nu in sig mot hållbarhet och att bidra till samhället.

Att bidra till en hållbar utveckling i näringsliv och samhälle är vår viktigaste uppgift, både vad gäller forskning och utbildning av framtidens ledare och innovatörer, berättar rektorn Lars Strannegård.

Fortsätt läsa Förbättringar inom utbildning

Vårt recept för en bättre hemsida

En webbsida för ett företag är som en virtuell flygplats för eran kommunikation. Den blir grunden som samlar ihop företagets budskap, tjänster och produkter för dina besökare. Hemsidans struktur ska även guida dem till rätt information. Den blir samtidigt ett visitkort, samt ett instrument för kontakt som snabbt kan skapa ett bestående intryck hos publiken.

Många bra företag och organisationer har fortfarande gamla webbsidor med tråkig design, obekväm navigation och långa texter. Varför är det så? Kanske tror man fortfarande att det är svårt att bygga en modern och snygg webbsida. Eller så är man rädd att medarbetare och befintliga kunder är negativa till förändringar i sig. Var man ska börja är också en svår fråga.

how-difficult-to-design-user-experience

Webbdesign handlar om vem som får göra tankearbetet. Blir det designteamet, eller användarna?

Fortsätt läsa Vårt recept för en bättre hemsida