År 2020: Digitalisering för livet

År 2020 kommer framgång identifieras genom transformationen till digitaliserade företag. För att väga upp kostnaden behöver man även ta andelar av den digitaliserade marknaden. Transformationen kräver också att företaget lyckas skapa en bra omgivning för innovativ utveckling. Chefer behöver vara redo att ta risker, leda digitala strategier, samt skapa ny kapacitet och nya sätt att engagera kunder och medarbetare. Det är också viktigt att bygga sin företagskultur på öppenhet, mångfald och förtroende.

I framtiden guidas den här typen av utveckling genom Enterprise Information Management. EIM innebär olika åtgärder och aktiviteter som optimerar företagets verksamhet, informationsstruktur och mål för den framtida digitaliseringen.

Transformationsledarskap

Fortsätt läsa År 2020: Digitalisering för livet

LEGO: Mångfald bygger en innovativ kultur

Det är svårt att tro att LEGO nästan gick i konkurs för 10 år sedan. Vad gjorde företaget för att vända sina utmaningar till succé? Idag berättar vi om deras nyckelstrategi! Planen innebar att utöka mångfalden i olika former för att stärka kreativiteten. Samtidigt gör det innovation till en mer naturlig och organisk process på företaget. Här är fyra nyckelområden:

1. Mångfald i rekryteringen
LEGO betonade i sin vision att börja anställa personal med olika bakgrunder, för att just främja kreativitet och innovation inom organisationen. För tillfället fokuserar det danska storföretaget på jämställdhet. De har en femårsplan som går ut på att rekrytera fler kvinnor till ledningspositioner. Deras resonemang är att människor med olika kulturella bakgrunder och mentalitet bidrar till en dynamisk och innovativ arbetsmiljö. Det håller vi med om!

Fortsätt läsa LEGO: Mångfald bygger en innovativ kultur