Vill du också leda framgångskoncept på ditt företag? Change management öppnar en stabil väg till framgång genom ständiga förbättringar.

I en värld med hård konkurrens, ökad globalisering och nya utmaningar behöver organisationer ständigt anpassa sig. Det som fungerade för några år sedan är sällan hållbart i ett längre perspektiv. Därför står CTO för ett strukturerat sätt att jobba med förändringsarbete.

Change Management är en koncept som är gjort för att genomdriva förändringar och säkerställa nya standarder i organisationen. Förändringar kan exempelvis innebära nya affärsperspektiv, teknologiska lösningar eller smarta sätt att hantera processer och dokument. Se gärna videon!

Ostrukturerade förändringar i organisationen kan skapa osäkerhet hos medarbetare och väcker ofta förändringsmotstånd. Förändringar kan splittra grupper, påverka relationer och jobbets status, samtidigt som den inlärda arbetsrutinen hotas. Utmaningen för organisationen är att hjälpa medarbetare att känna sig trygga och inspirera varandra. I en sådan miljö motiveras medarbetarna att prestera istället för att bromsa.

Utan förändringsarbete tappar man lätt kontrollen över utvecklingen. CIRO är en plattform som hjälper dig att skapa delaktighet i förändringsprocessen. Tillsammans med vårt verktyg hjälper vi dig att hantera alla delar inom Change Management på bästa sätt.

För att lära dig mer om delaktighet i förändringsarbete kan du läsa vår blogg om OPDCA-modellen eller ”Trygg förändring i fem steg”.