Med vår erfarenhet av projektledning och Change Management hjälper vi dig att kommunicera och mäta effekterna av den nya visionen.

Vår arbetsmodell är att knyta ihop dina resurser i en enad plattform, där alla kan se och direkt bidra till resultaten.  Vi kompletterar dina styrkor med nya verktyg och täcker upp dina svagheter med inbyggd kunskap från hela världen. Nu behöver du inte längre bläddra i gamla pärmar, överfulla mailboxar eller krångliga databaser för att hantera kvalitetsarbetet.

infographic

Med CIRO kan du enkelt överblicka projektet och se hur långt du kommit. Dina styrdokument utvecklas till processkartor och checklistor i CIRO, redo att rapporteras och mätas. Men vad är det då som garanterar att varje process bidrar till hela organisationens kvalitet? Svaret ligger i ledningssystemet och hur det beskriver processernas samverkan.

Vi bygger ihop ledningssystemet med vår integrerade arbetsyta CIRO. På det sättet blir förändringsarbetet mer hanterbart, vilket skapar mer delaktighet och engagemang! Vi kan även hjälpa dig att dokumentera förändringsarbetets resultat, eller presentera kvalitetsarbetet för myndigheter och kunder. Läs mer om vår syn på framgångsrikt förändringsarbete i blogginlägget ”Trygg förändring i fem steg”

ciro-sakmässan

Fem steg för införa CIRO – En generalisering av OPDCA

Steg 1
Vi sätter oss ned tillsammans och utreder hur ditt förändringsprojekt skulle kunna se ut.
Du får tips av oss, betalar ingenting och ansvarar endast för tiden du investerar i mötet.

Steg 2
Vi har bilden klar – Hit ska vi. Då kan vi börja bygga vägen till målet.
Vi assisterar i planering och implementering, samt utbildar er i systemet.

Steg 3
Planen förverkligas – Pilotprojektet startar. Vi hjälper att administrera era processer.

Steg 4
Här utvärderar vi tillsammans om vi nått önskad effekt. Är vi nöjda så kan vi gå vidare.

Steg 5
Standardisera förbättrade arbetssätt. Det här är er garanti för att behålla den nya kvalitetsnivån.

Vi berättar mer om ledningssystem och vårt arbetssätt i blogginlägget ”Framgång, ledning och system”.