Framgång, ledning och system

Vad är ett ledningssystem?

Kort sagt så är ett ledningssystem en modell som ser till att verksamhetens rutiner och beslutsvägar följs. Det viktigaste i ledningssystemet är att människorna i organisationen använder och reviderar de styrande dokument och arbetsbeskrivningar som tagits fram. Men ledningssystemet ska också visa vilka resurser och material som ingår i verksamheten, samt illustrera hur processerna interagerar och följs upp. Läs mer om ledningssystem…

Beskrivningen av ledningssystemet i text, bild eller film beskriver hur organisationen borde fungera på bästa sätt. Men små avvikelser från denna vision sker ändå dagligen. En mer realistisk föreställning om organisationens ledningssystem är att medarbetarna ska kunna följa rutinerna och förstå kvalitetsmålen. En väg till detta är digitalisering och delaktighet!

Hur väljer man ledningssystem?

Valet av ledningsprinciper måste komma från företagets egna visioner och värdegrunder. Den enklaste formen för ledning är ett systematiserat arbete med vissa prioriterade frågor. Målet blir då att integrera ledning och styrning med målet att ständigt förbättra sig.

Ledare för organisationer kan bland annat fundera på frågor som gäller:

  • Arbetsflödet för olika processer
  • Digitaliserad dokumenthantering
  • Tidsplanering och lägesrapporter
  • Förändring och förbättring med OPDCA
  • Säker och effektiv kommunikation

Men ett systematiskt arbetssätt innebär också att man ska ta tillvara kunskap och fakta från omvärlden. Internationella modeller och arbetssätt utvecklas ständigt genom forskning och samarbeten. Dessa studier och metoder är värdefulla även för enskilda organisationer. Därför har vi byggt CIRO så att man lätt kan skapa, importera eller sammanslå arbetssätt från flera branscher. Vi kan också komplettera existerande ledningssystem med utvalda bitar från internationella kvalitetsstandarder, t.ex. Total Quality Management och ISO 9001:2015.

Vi hjälper dig att driva en förändring eller skapa ett ledningssystem: ”Så hjälper vi”. 

Olika typer av system

Stora organisationer har ofta utgångspunkter från väletablerade modeller såsom ISO 9001, eller braschspecifika ledningsmodeller som anpassats för verksamheter som skolor eller sjukhus. Mindre företag utvecklar ofta ledningssystem på egen hand eller med FR 2000.

Den gemensamma nämnaren är att företagets ledning tillsammans med sina medarbetare skapar ett strukturerat upplägg för hur utvecklingen av ledningssystemet skall ske. CIRO erbjuder en utmärkt plattform för att hålla ihop utvecklingen i ett levande ledningssystem.

Vi integrerar ledningssystemet och förbättringsarbetet i vår gemensamma arbetsyta. Att ha sin verksamhet beskriven i ett interaktivt format är någonting som är unikt för oss. Det som gör den här typen av ledningssystem så bra är att visualiseringen av arbetet gör att alla kan se, förstå och engageras i det. Vi tar undan hindren för din effektivitet!

CIRO underlättar även förbättringsarbetet genom att kunna samla in avvikelserapporter från alla slags enheter, även i fält. Våra analysverktyg skapar sedan diagram direkt i webbläsaren, samt låter dig koppla ihop era avvikelsetrender med förbättringar och revisionshistorik.

Du kan läsa mer om förbättringsarbete med CIRO här: ”Trygg förändring i fem steg”.

2 reaktioner på ”Framgång, ledning och system

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s